Aplicadors autoritzats
 

Aïllament exterior de façanes


Un bon aïllament de façanes pot contribuir a la reducció de despeses d’explotació i al consum d’energia per escalfar o refredar els ambients. Els sistemes d’aïllament exterior de façanes, ofereixen nombrosos avantatges contra els sistemes tradicionals:

  • S’eviten els ponts tèrmics, ja que l’aïllament envolta tant murs com a estructura.
  • Proporciona estalvi d’espai físic ja que l’aïllament és exterior i no resta metres habitables a l’edificació.
  • En els treballs de reformes, s’eviten les, tan temudes, obres dins de les cases.
  • Estalvi d’energia a l’hivern i estiu, a l’aïllar d’agents climàtics.

Es pot aïllar de forma eficient tant edificacions antigues i històriques, conservant l’estil que les fa úniques i irrepetibles, com edificacions modernes, proporcionant al seu estil avantguardista les últimes tècniques en conservació i aïllament, utilitzant sempre materials de primera qualitat que satisfan tots els requeriments per al que van ser dissenyats.

stotherm_descr

Aïllament de façanes StoTherm Classic

Descripció del Sistema StoTherm Classic: 1. Morter de fixació adhesiu StoBaukleber: Morter adhesiu mineral. 2. Panell d’aïllament poliestirè Sto: Panell termoaïllant d’escuma rígida de poliestirè expandit. Lliure d’HC (F) difícilment inflamable, no es contreu. 3. Armadura Sto Armat Classic: Morter d’armadura amb aglomerants orgànics, lliure de ciment i llest per a l’ús. 4. Capa d’acabat Stolit: Arrebossat d’acabat, d’enllaç orgànic llest per al seu ús. Diferents estructures i mides de gra. Més de 800 colors a escollir.

Baixar catàleg de StoTherm Classic

stothermclassic
Aïllament assegurança a escala mundial stothermclassic.pdf (671 KB)
stothermvario_descr

Aïllament de façanes StoTherm Vario

Descripció del Sistema StoTherm Vario: 1. Fixació StoLevell Uni: Morter adhesiu i armat d’enllaç inorgànic. 2. Panell de Aïllament Sto: Panell d’aïllament tèrmic de poliestirè expandit i escuma rígida, difícilment inflamable, no es contreu. 3. Armat StoLevell Uni: Morter adhesiu i armat d’enllaç inorgànic. 4. Capa intermèdia StoPrep Miral: Capa intermèdia, farcida, pigmentada, d’enllaç inorgànic. 5. Capa d’acabat StoMiral: Arrebossat de façana d’enllaç inorgànic